Ostatnio na blogu

Odwiedź naszego bloga

Regulamin zakupów

§ 1. Sprzedający i Kupujący

Serwis Dionizos.com jest platformą do składania zamówień.

Sprzedającym jest sklep winiarski Dionizos należący do Firmy Handlowej „Dionizos”. FH „Dionizos” Agnieszka Kuźnia mieści się przy ul. Kościuszki 72, 30-114 Kraków. FH „Dionizos” posiada potrzebne zezwolenia na sprzedaż wina. FH "Dionizos" posiada numer NIP 9451097360 oraz REGON 356855421.

Kupującym są wyłącznie PEŁNOLETNIE osoby fizyczne oraz osoby prawne. Kupujący jest zobowiązany doOSOBISTEGO odbioru zamówionego towaru.

Sprzedający oświadcza, że towary umieszczone na stronach serwisu www.dionizos.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są tylko informacją handlową.

Sprzedający zastrzega możliwość występowania ewentualnych błędów w opisie poszczególnych produktów. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, a roczniki win ukazane na fotografiach etykiet mogą być inne niż win będących w sprzedaży - wiążący jest rocznik podany w nazwie zamawianego towaru.

§ 2. Zamawianie towaru

W celu korzystania z serwisu Dionizos.com klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do komputera lub urządzenia, z dostępem do sieci Internet oraz powinien posiadać działające konto poczty elektronicznej na dowolnym serwerze (e-mail).

Korzystanie z serwisu Dionizos.com jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna).

b) włączona w przeglądarce obsługa apletów Java

Zakup odbywa się wybierając produkt, kliknięciem na link produktu „Do koszyka”, wyborem sposobu dostawy, płatności, kliknięciem przycisku „Zamawiam” i podaniem danych koniecznych do zrealizowania zamówienia. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma e- mail potwierdzający złożenie zamówienia. By zamówienie zostało przyjęte do dalszej realizacji należy kliknąć w specjalny link znajdujący się w wiadomości. Niezbędna jest również akceptacja przez Klienta treści Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest do podania wymaganych danych osobowych i podać pełne, prawdziwe dane, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w formularzu. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych, Klient powinien niezwłocznie je zaktualizować. W razie podania nieprawidłowych, nieaktualnych lub niepełnych informacji oraz w przypadku naruszenia Regulaminu, Klient może zostać pozbawiony prawa do korzystania z serwisu Dionizos.com

§ 3. Zawarcie umowy i wydanie towaru

Kupujący i Sprzedający ustalają, że miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest sklep winiarski „Dionizos” prowadzony przez Firmę Handlową „Dionizos” zlokalizowany w Krakowie przy ulicy Kościuszki 72.

Wydanie towaru następuje w momencie osobistego odbioru zamówionych towarów w sklepie w Krakowie przy ul. Kościuszki 72. Sklep przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Towar może być wydany wyłącznie osobie pełnoletniej i trzeźwej.

§ 4. Ceny

Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

§ 5. Termin realizacji zamówień

Standardowo termin realizacji zamówień wynosi 24h (dotyczy zamówień złożonych do godziny 13.00 oraz towarów, które aktualnie znajdują się w sklepie). Zamówienia złożone po godzinie 13.00 traktowane są jak zamówienia złożone w następny dzień roboczy. Zamówienia złożone w piątek, sobotę i niedzielę realizowane są na poniedziałek. W przypadku braku win w sklepie, czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 48h, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą telefoniczną lub elektroniczną.

§ 6. Płatności

Za zakupy w naszym sklepie można płacić w następujący sposób:

- internetowym przelewem, kartą kredytową lub kartą debetową

- przy odbiorze - zapłata następuje bezpośrednio w sklepie przy ulicy Kościuszki 72

- przelewem na rachunek bankowy (dane potrzebne do wykonania przelewu otrzymają Państwo mailem stanowiącym potwierdzenie zamówienia). Następnie należy dokonać przelewu na wskazane konto i wysłać do nas potwierdzenie przelewu e-mailem lub faksem na numer 12 633 55 84 - zamówienie zostanie zrealizowane po potwierdzeniu wpłaty na konto sklepu. Dane do realizacji przelewu:

Nazwa: Firma Handlowa "Dionizos"

Adres: Kościuszki 72, 30-114 Kraków

mBank S.A.

Nr konta: 66114020040000300275507014

§ 8. Rabaty

System rabatowy opiera się na trzech progach łącznej kwoty zamówienia, po przekroczeniu której każdy klient otrzymuje następujący rabat:

- przy zakupie pow. 500 zł rabat wynosi 5%

- przy zakupie pow. 700 zł rabat wynosi 7%

- przy zakupie pow. 1000 zł rabat wynosi 10%

- przy zakupie pow. 2000 zł rabat wynosi 15%

Rabat można otrzymać już przy pierwszym zakupie. Dodatkowo jeśli Kupujący dokona zakupów, których łączna suma wyniesie więcej niż 1000 zł, przy każdym kolejnym zakupie, niezależnie od kwoty zamówienia otrzyma on stały rabat wysokości 10%. Rabat ten jest udzielany tylko Klientom zarejestrowanym i logującym się podczas zakupów.

§ 9. Ochrona danych osobowych i polityka cookies

Dane osobowe lub firmowe podawane przez Kupującego w systemie zamówień służą jedynie realizacji tychże zamówień i naszemu kontaktowi z Kupującym. Informujemy, że Kupującemu przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

Oprogramowanie sklepu korzysta z plików cookies - zapisuje w nich informacje na temat sesji, ostatnio oglądane produkty i głosy oddane w ankietach i ocenach produktów. Informacje zapisane za pomocą cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeżeli Klient nie zgadza się na wykorzystanie plików cookies, może wyłączyć ich obsługę w używanej przez siebie przeglądarce.

§ 10. Reklamacje i zwroty

Klient składa reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedawcy opisując szczegółowo istotę wady. Na wyżej wymieniony adres dostarcza również reklamowany Towar. Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Klient składa reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedawcy opisując szczegółowo istotę wady. Na w.w. adres dostarcza również reklamowany towar. Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Zadecydujemy w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiemy, czy jest ona uznana, oraz w jaki sposób zamierzamy ją załatwić, jeśli odrzucimy wniosek to uzasadnimy z jakich przyczyn.

Mogą Państwo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Dokonamy zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż zwykły, oferowany nas), niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

FH „Dionizos”, ul. Kościuszki 72, 30-114 Kraków

Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Konsument ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Przed zalogowaniem:

Wymiana informacji pomiędzy klientem a sklepem oraz pomiędzy sklepem – serwisem jest szyfrowana w oparciu o technologię SSL. Przed zalogowaniem prosimy sprawdzić adres strony (prawidłowy to https://dionizos.com/login.html) oraz czy połączenie ze sklepem jest szyfrowane – powinna pojawić się zamknięta kłódka oznaczająca połączenie szyfrowane.

Wylogowanie:

Pamiętaj, aby zakończyć pracę w serwisie poprzez użycie opcji "Wyloguj", która znajduje się w prawej, górnej części każdej strony transakcyjnej.

PŁATNOŚCI

Obsługą płatności w naszym sklepie internetowym zajmuje się firma eCARD S.A.

Firma eCard S.A. jest gwarancją najwyższej jakość świadczonych usług, zgodnie z normami międzynarodowych organizacji płatniczych Visa, MasterCard oraz American Express. Spółka jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, posiada kapitał zakładowy w wysokości 9,6 mln zł. i działa jako agent rozliczeniowy nadzorowany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

TECHNOLOGIA 3D SECURE

Autoryzacja płatności odbywa się zgodnie z obowiązującym standardem przy pomocy protokółu 3D Secure w postaci Verified by Visa oraz MasterCard SecureCode.

Banki korzystające z technologii 3D Secure eliminują do zera oszukańcze transakcje. Posiadacz karty dokonuje transakcji internecie tylko wtedy gdy nada tej karcie specjalne hasło internetowe. Hasło to nadawane jest w specjalnym serwisie internetowym. Od tego momentu każda transakcja internetowa wykonywana tą kartą musi być potwierdzona nadanym hasłem.

Technologia 3D Secure obejmuje wszystkie karty, zarówno wypukłe jak i płaskie , systemu Visa oraz większość kart systemu MasterCard. Sklepy internetowe przygotowane do obsługi kart w systemie 3D Secure oznaczone są znakami Verified by Visa oraz MasterCard S

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: FH „Dionizos”, ul. Kościuszki 72, 30-114 Kraków
– Ja ..................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących rzeczy...................................................
– Data zawarcia umowy................... Data odbioru towaru.......................
– Imię i nazwisko konsumenta..................................................................
– Adres konsumenta.................................................................................
– Podpis konsumenta................................................................................
– Data.........................................................................................................